Obec Kunratice
Obec KunraticeLipnice, Studený

GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto prohlášením o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) obec naplňuje právo subjektů osobních údajů na informace.

I. Správce osobních údajů

Obec Kunratce, se sídlem Kunratce 107, 405 02 Kunratce, IČO: 00831379.
K uplatnění svých práv v oblasti osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím datové
schránky ID 7yqbw9v, emailem na adrese oukunratice@volny.cz nebo poštou na adresu sídla obce.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím emailu poverenec@gdprteam.cz.

III. Účely a právní důvod zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje za účelem výkonu svých agend převáženě ve veřejném zájmu nebo
z důvodů právní povinnost. Přehled vykonávaných agend a souvisejících právních důvodů zpracování
osobních údajů je uveden níže.

IV. Oprávněné zájmy správce

Mezi oprávněné zájmy obce patří:

 • vysílat své zaměstnance na vzdělávací akce,
 • zpracovávat osobní údaje subjektů pro následné uzavření smluvního vztahu.

Obec vysílá své zaměstnance na vzdělávací akce.

V. Kategorie osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje, i zvláštní osobní údaje. Podrobnější informace o zpracovávaných
osobních údajích jsou uvedeny níže.

VI. Příjemci osobních údajů

Příjemce osobních údajů rozlišujeme na interní a externí.
U interních příjemců osobních údajů se jedná o jednotlivé zaměstnance obce.
U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, agentury a další subjekty.

Přehled významných externích příjemců osobních údajů:

 • statutární město Děčín
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Finanční úřad Děčín
 • Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín
 • Úřad práce Děčín
VII. Doba uložení osobních údajů

Kritéria pro stanovení doby uložeení osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem obce.

VIII. Další práva subjektů údajů a povinnost správce

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Tím se rozumí, že na základě žádosti máte právo od
nás získat informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou,
máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje, můžete využít své právo na opravu.
Oznámíte-li nám, že požadujete opravu svých osobních údajů, máme povinnost se vaší žádost
zabývat.

Právo na výmaz představuje jinými slovy naši povinnost zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je
splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje jiže nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážeděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žeádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky prot zpracování a neexistují žeádné převažeující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnost,
 • osobní údaje byly shromážeděny v souvislost s nabídkou služeeb informační společnost podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. kdyže nastane daná okolnost.
Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat o likvidaci všech osobních údajů, jelikože se na nás vztahují povinnost o dalším uchování některých osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žažádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje jiže nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit právo vznést námitku prot zpracování osobních údajů.

Podstatou práva na přenositelnost (toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen) je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běženě používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

 • musí jít o zpracování založeené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních
údajů je porušeno GDPR.


Obecní úřad

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí

dnes, středa 17. 7. 2024
zataženo 25 °C 14 °C
čtvrtek 18. 7. oblačno 29/16 °C
pátek 19. 7. slabý déšť 28/18 °C
sobota 20. 7. zataženo 23/14 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4