Obsah

ZNAK OBCE KUNRATICE

Znak obce KunraticePopis znaku:

Ve zlatém štítě zvýšené zelené trojvrší, v něm nad stříbrným vlnitým břevnem tři svěšené zlaté lipové listy vedle sebe. Na prostředním vrchu stojí kamzík, na krajních jehličnatý strom, vše přirozené barvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLAJKA OBCE KUNRATICE

Vlajka obce Kunratice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Popis vlajky:

List tvoří tři svislé pruhy, bílý, zelený se třemi svěšenými žlutými lipovými listy pod sebou a žlutý, v poměru 2 : 3 : 7. Ve žlutém pruhu zelený vlající klín s vrcholem na vlajícím okraji zeleného pruhu.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

IKONOGRAFIE ZNAKU

Obec Kunratice se skládá ze tří místních částí – Kunratice, Lipnice a Studený. Z pohledu historických písemných pramenů jsou „nejstarší“ Kunratice, následované Lipnicí a Studeným.

Kunratice (něm. Kunnersdorf) jsou poprvé zmíněny 27. září 1380 v zápise českokamenické městské knihy, kde je uveden „Nicze Tile von Cunradstorf“. Lipnice (něm. Limpach) je také zmiňována v českokamenické městské knize v zápise z roku 1392, kde se píše o osobě jménem „Piter Lymmpacher“. Studený (něm. Kaltenbach) byl součástí panství příslušného k hradu Falkenštejnu, který patrně roku 1428 prodal Jindřich Berka z Dubé Zikmundovi Děčínskému z Vartenberka.

Vsi Kunratice a Lipnice jsou nepochybně starší, než jsou první zmínky o nich. Založení těchto vsí je nepochybně výsledkem tzv. německé kolonizace z konce 13. a začátku 14. století. Iniciátory byli páni z Michalovic, kteří v regionu drželi hrad Ostrý. Na začátku 15. století řešil Jan z Michalovic (+ 1425) své zadlužení rozprodáváním majetku. Někdy před rokem 1405 došlo k prodeji panství hradu Ostrý Hynkovi Berkovi z Dubé (+ 1419). Jeho syn Jindřich Berka prodal v roce 1428 město Kamenici s příslušenstvím svému sousedu Zikmundovi z Vartenberka na Děčíně. Vartenberkové získali i další berkovské državy, např. Benešov s hradem Ostrý, a připojili je k svému panství s centrem v Děčíně. Za Zikmunda z Vartenberka (+ 1518) došlo v roce 1511 k prodeji děčínského panství Mikuláši Trčkovi z Lípy. Ten však již v roce 1515 vše prodal bratrům Janovi, Bedřichovi a Volfovi za Salhausenu, původem z Míšeňska. V roce 1522 se bratři ze Salhausenu rozdělili. Bedřich se stal vlastníkem hradu Ostrý, Benešova, Kamenice a Žandova. Jeho sestra Anna se vdala za Prokopa z Vartenberka (+ 1541), který koupil panství Česká Kamenice. Jeho vnuk Jan z Vartenberka (+ 1617) se však natolik zadlužil, že o českokamenické panství v roce 1614 přišel. Získal ho Radslav Vchynský z Vchynic. Jeho potomci, kteří přijali rodové jméno Kinský, byli vrchností v České Kamenici a také v Kunraticích, v Lipnici a ve Studeném až do konce patrimoniální správy, kterou  v roce 1850 nahradila správa státní. Kinští pak zůstali vlastníky velkostatku až do období po roce 1945.

Znak:
Ve zlatém štítě zvýšené zelené trojvrší, v něm nad stříbrným vlnitým břevnem tři svěšené zlaté lipové listy vedle sebe. Na prostředním vrchu stojí kamzík, na krajních jehličnatý strom, vše přirozené barvy.

Tři zelené vrchy jsou inspirovány třemi skutečně existujícími vrchy – Kunratickým, Lipnickým a Studencem. Jehličnaté stromy připomíná jedle, kterými bylo zdejší polesí pověstné. Kamzík ukazuje na zcela výjimečnou stoletou tradici existence volně žijících kamzíků v okolí obce. Tři vrchy, stejně jako tři lipové listy, svým počtem souhlasí s počtem místních částí, které tvoří obec. Vlnitá pata ukazuje nejen k místním vodotečím, ale také k původním názvům Kaltenbach – „Studený potok“ a Limpach (Lindenbach) – „Lipový potok“. Lipové lístky mohou být vztaženy k místní části Lipnice, ale myšleny jsou jako inspirace klenotem erbu pánů z Vartenberka, kde byly zlatá srdíčka někdy vnímaná jako lipové lístky.

Vlajka:
List tvoří tři svislé pruhy, bílý, zelený se třemi svěšenými žlutými lipovými listy pod sebou a žlutý, v poměru 2 : 3 : 7. Ve žlutém pruhu zelený vlající klín s vrcholem na vlajícím okraji zeleného pruhu.

Bílý pruh je odvozen od stříbrného břevna, zelený pruh a klín od trojvrší a jehličnatých stromů, lipové listy se shodují s listy v trojvrší. Zelený pruh a zelený klín mohou vytvářet představu velkého písmene „K“, které je počátečním písmenem názvu obce.

autor návrhu symbolů obce: Stanislav Kasík