Obec Kunratice
Obec KunraticeLipnice, Studený

Požární řád obce Kunratice

                                                            OBEC KUNRATICE
                                                 OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA
                                                                    č. 1/2005     

Zastupitelstvo Obce Kunratice se na svém zasedání dne 14.2.2005 usneslo vydat na základě § 29, odst. 1, písm. o)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

                                            POŽÁRNÍ  ŘÁD  OBCE  KUNRATICE


                                                              Článek 1
Požární řád obce Kunratice upravuje organizaci a zásady zabezpečování požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

                                                              Článek 2
      Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci                              
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna společnou jednotkou Sboru dobrovolných hasičů  JPO II. kategorie se sídlem v České Kamenici, zřízenou na základě smlouvy o sdružení podle § 69a  zákona o požární ochraně s Městem Česká Kamenice ze dne 14. dubna 2003. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou JPO jsou uvedeny v příloze č. 1.
2) Požární hlídka ve složení velitel + 3 členové, jmenný seznam je uveden v příloze č. 1,
jejíž povinností je:
       a)  průběžně kontrolovat průjezdnost přístupových komunikací pro požární techniku
       b)  hlásit starostovi všechny požárně nebezpečné aktivity na území obce
       c)  v případě požáru volat číslo 150 a 412 582 134 (další viz příloha č. 1).
       d) aktivně spolupracuvat  při organizačním zajištění zdolávání případného požáru.

                                                             Článek 3
         Podmínky  požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době 
             zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1) Pro zamezení vzniku šíření požáru platí běžné podmínky práce s těmito materiály a pokyny uvedené výrobcem na výrobcích užívaných a skladovaných obyvateli obce.

2) Pro běžné pálení na ohništích platí:
    a) nepálit ohně za suchého a větrnného počasí, kdy je větší nebezpečí požáru
    b) nenechávat oheň bez dozoru
    c) minimalizovat množství odlétávajících jisker
    d) nerozdělávat oheň v lese, v jeho blízkosti a v kritické vzdálenosti od hořlavých    
        předmětů, staveb apod.
    e) nelít do ohně a nerozdělávat oheň za pomoci vysoce hořlavých látek a výbušnin.
    f) oheň při odchodu vždy uhasit a zalít vodou, zkontrolovat zda je řádně uhašen
3) Na akcích, kde je předpokládána větší účast lidí, nebo kde je větší riziko požáru, je třeba zajistit hasičský dozor.
4) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje dlouhotrvající suché období od 1.června do 31. srpna. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena vydáním nařízení obce s okamžitou platností o zákazu kouření a rozdělávání ohňů v lesích a jejich okolí a v blízkosti skladů  zemědělských  plodin.
5) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují sklady zemědělských plodin.
6) Za dodržování bezpečnostně požárních podmínek jsou odpovědni majitelé objektů a pozemků, za obecní majetek starosta obce.
 
                                                             Článek  4
                          Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno prostřednictvím ohlašovny požáru, uvedené v čl. 6
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje, uvedenými v příloze č. 2


                                                              Článek  5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
                                                          použitelnosti.
1) víceúčelové vodní nádrže v Kunraticích a Studeném
2) protipožární nádrž v areálu Farmy Lipnice    
3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
4) Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
                     
                                                             Článek  6
                       Ohlašovna požáru, odkud lze hlásit požár a způsob označení 
Obec zřizuje ohlašovnu požáru, kterou je:
veřejná telefonní stanice u obchodu smíšeným zbožím v Kunraticích a je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požáru“

                                                            Článek 7
                                    Způsob vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach je vyhlašován:
                     1. sirénou - přerušovaným tónem po dobu 1 minuty (25 sec.tón-10 sec. pauza)
                     2. místním rozhlasem
                     3. voláním 'HOŘÍ'                                         
                                          

                                                             Článek 8
                                                  Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2003.
                                                           
                                                            Článek 9
                                                            Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 2.3.2005

 

 


            .......................................                                      ...........................................
               Josef Václavek                                                           Petr Hloušek
                místostarosta                                                             starosta obce

 

 


            Vyvěšeno dne:                                                                   Sejmuto dne:
            15. února 2005                                                                   2. března 2005
     
                      

                        Příloha č. 1 k OZV č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

                               I. POŽÁRNÍ HLÍDKA

velitel: Petr Hloušek
členové: Bohumil Tejml ml., Jaroslav Moudrý, Josef Václavek


           II. Společná jednotka SDH
SDH Česká Kamenice JPO III. kategorie
Početní stav k okamžitému zásahu 15 mužů
Vybavení požární technikou: CAS-32  Tatra  148, DA-8      Avie 31

                                             


   III.   DŮLEŽITÁ  TELEFONNÍ   ČÍSLA

HASIČI                                                                                    150

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Česká Kamenice                           412 582 134       

Policie ČR                                                                                 158             412 582 371      

Záchranná služba                                                                     155

Poruchy el. sítě                                                                                              800 900 666

Poruchy na vodovodní instalaci                                           724 187 613,  724 187 614
                                                                                                
Starosta obce                                                                          724 187 614

Integrovaný záchranný systém                                                112

 


                       

Datum sejmutí: 28. 2. 2006

Obecní úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Předpověď počasí

dnes, pondělí 28. 11. 2022
polojasno 4 °C 0 °C
úterý 29. 11. zataženo 4/1 °C
středa 30. 11. zataženo 6/0 °C
čtvrtek 1. 12. oblačno 4/0 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
2
27
28 29 30 1 2 3 4