Obsah

Prezentace v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací

kotlikovaPřipravili jsme pro Vás prezentaci kvalifikovaných úředníků krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří Vám poskytnou podrobné informace o možnosti získání tzv. kotlíkové dotace a budou připraveni, zodpovědět veškeré Vaše dotazy na výměnu zastaralých kotlů.

Datum konání: 15. 8. 2019 začátek od 16:00, délka 120 minut

Místo konání: Hostinec u Pavla, Kunratice 88, 405 02 Kunratice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Obec Kunratice

Doba trvání: 120 minut

KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. VÝZVA

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020

VYHLÁŠENÍ PODMÍNEK VÝZVY                                           
Vyhlášení 4. Výzvy v Ústeckém kraji: červenec  2019                             

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT
Zahájení příjmu elektronických žádostí: 16. září 2019 od 10:00 hod.

KDO MŮŽE ŽÁDAT
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům určený k bydlení v Ústeckém kraji, maximálně o 3 bytových jednotkách, který je vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.

DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva SFŽP od 2019) vedeném na webových stránkách SFŽP - https://svt.sfzp.cz/

VÝŠE DOTACE
Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.
Podpořené zdroje a maximální výše dotace:

 • Plynový kondenzační kotel ~ 95 tis. Kč
 • Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním ~ 100 tis Kč
 • Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla ~ 120 tis. Kč
 • Obce v prioritním území navýšení o + 7 500 Kč

 

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT
Výdaje na realizaci výměny jsou způsobilé od 15. července 2015.

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA

 • na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým či poloautomatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle a elektrokotle;
 • na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
 • na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejdříve od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým krajem a Ministerstvem životního prostředí;
 • na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;
 • na přestavbu stávajícího kotle;
 • na výměny v domech určených k rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování nebo výhradně k podnikání;
 • je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
 • dochází-li k převodu nebo přechodu práv k nemovitosti;
 • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
 • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.

 

PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI

 • vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků;
 • připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso;
 • zajistit doklad o kontrole technického stavu původního kotle;
 • zajistit doklad o vlastnictví bankovního účtu.

 

ŽÁDOST O DOTACI

 • vyplnit elektronickou ŽÁDOST O DOTACI na webových stránkách Ústeckého kraje. Předkládání žádosti bude možné výhradně elektronickou formou s následným doručením písemností;
 • další informace budou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje.

 

Webové stránky Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

Kontaktní osoby
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Ing. Tomáš Vaněk 475 657 511 vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová 475 657 279 bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková 475 657 986 boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Tereza Farská 475 657 580 farska.t@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová 475 657 392 feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová 475 657 354 franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik 475 657 363 minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová 475 657 514 radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Jitka Salačová 475 657 368 salacova.j@kr-ustecky.cz

 


Vytvořeno: 4. 7. 2019
Poslední aktualizace: 4. 7. 2019 15:00