Obsah

Volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

Typ: ostatní
volbyVolby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR se budou konat
- 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod.
- 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.

 

Volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

se budou konat

2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod.

3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.

 

případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu se bude konat

9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod.

10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.

 

Volební místnost je v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunraticích čp. 107.

K prokázání totožnosti s sebou přineste

PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

 

Způsob hlasování do Zastupitelstev krajů

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do šedéúřední obálky jeden hlasovací lístek.

Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

 

Způsob hlasování do Senátu

Ze sady volič vybere jeden hlasovací lístek se jménem kandidáta a vloží jej do žluté úřední obálky.


Vytvořeno: 16. 9. 2020
Poslední aktualizace: 16. 9. 2020 13:43
Autor: Správce Webu