Obsah

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Typ: ostatní
Sčítání 2021 - logoJistě jste už tuto informaci zaznamenali v médiích, pozorně si přečtěte následující příspěvek.

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem od 27. 3. 2021 a bylo prodlouženo do 11. 5. 2021.  V této době má každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.


Kdo nemá možnost vyplnit elektronický formulář, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
 

Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
 

V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty (pro naše obyvatele je kontaktním místem pošta  Česká Kamenice, Kostelní 138, 407 21  Česká Kamenice, tel. 954240721)
a také krajské správy Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat
Bezpečnost dat  sčítání  je zásadní. Veškeré  osobní  údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz
 


Vytvořeno: 5. 4. 2021
Poslední aktualizace: 5. 4. 2021 22:54
Autor: Správce Webu